Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Om oss

Elektriker 1 Sandnes AS ble stiftet i 2010.
I dag har vi en stab på totalt 23 elektrikere. 

Vårt hovedvirke er på nordjæren med hovedfokus på nyinstallasjoner og service i næringsbygg og bolig. Vår målsetting er å være en mellomstor foretrukken leverandør av elektrotjenester.

Vi jobber kontinuerlig med og tilegne oss ny kompetanse for å være oppdatert på nye produkter og løsninger.